rhy.fi
Metsästys

METSÄSTYSALUEET

Alla olevasta linkistä löytyy kartta seuran metsästysalueelle. kartta on A3 koossa ja siihen on  piirretty seuran alueen rajat ja punaisella on värjätty alueet, joilla on metsästys kielletty. Kartta on PDF-tiedosto ja aukeaa ainakin Adobe Reader -ohjelmalla

 Metsästysalueet

 

Alla on linkki Metsähallituksen karttasivulle.

Retkikartta

 

13.8.2023 PIDETYN KESÄKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Rauhoitusalueet:
Rauhoitusalue on maanteiden väli Haipuskylästä Salvatinsaaren alapäähän, Katiskan järvi, Kuivalan kotipalsta sekä Siekkisen "ankkalampi". Rauhoitus ei koske hirven ja pienpetojen pyyntiä. Alueita voidaan käyttää ajokokeissa koemaastoina, mutta koiran kouluttaminen alueilla on kielletty.

Vesilinnun metsästys kielletty Kummunlammen Kiimingin puoleisessa osassa, Mustalammessa, Takalonkylän Vähäjärvellä, Pikku
Kumpulammella sekä Hamppulammella. Kuohusuon alueella on lupa metsästää ainoastaan vieraslajeja.

Muut rajoitukset:
Luodikon käyttö vesilinnun pyynnissä vesialueilla on kielletty.
Lisäksi muistutus: Luodikolla kaurista metsästettäessä pitää olla ammuntamerkki voimassa!

Saaliskiintiöt:
Koppelo ja riekko rauhoitettu
Jäsenet: Teeri 3 kpl, yksi metso. Lisäksi yksi musta teeri talvipyyntiin (talvipyynnin toteutuessa). Pyy 5kpl, kauris 1kpl/metsästäjä (Kemppaisen Markulle (050-5144600) ilmoitus kaadetusta kauriista ja lisäksi pitää tehdä kaatoilmoitus). Jänis 1kpl/metsästyspäivä, kyyhky, Rusakko sekä vesilinnut ei rajoituksia.

Vieraat: Kanalintujen ja kauriin metsästys kielletty. Kyyhky, rusakko ja vesilinnut ei rajoituksia. Jänis 1kpl/metsästyspäivä.
Jäsen voi käyttää vierasta metsällä 3 kertaa/metsästyskausi. Vieras voi käyttää omaa koiraa metsästyksessä.
Ketun pyyntiin pitää ostaa vieraslupa.

Lupamaksut:
Jäsenmaksu 20 €, kausikortti 25 €, koejäsen 25 € ja vieraslupa 10 €/metsästyspäivä. Jäsen, joka käyttää vierasta metsällä, maksaa aina kortin ennen metsästystä seuran tilille. Maksut tilille FI21 5741 5340 0054 06.
Muista maksaa ennen metsästystä!

Metsästyksen valvonta:
Kontion Eräveikot on valtuuttanut useita metsästyksenvalvojia seuran alueelle. Valvojilla on oikeus kysyä Kontion Eräveikkojen metsästyslupaa. Lupa pitää olla aina matkassa metsästäessä.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua